Bosanski | English

00
dana
00
sati
00
minuta
00
sekundi

Arhiva vijesti

Slika
Zbrinjavanje otpada poljoprivrednog porijekla predstavlja jedan od velikih izazova u Bosni i Hercegovini (BiH). Tu spada đubre/stajnjak iz objekata za držanje životinja, te otpad nastao tokom klanja i prerade mesa. Odlaganje takvih materija predstavlja veliki problem za okoliš, te zdravstveni riz...
Slika
Konferencija ENERGA 2019 će, kao i prethodnih godina okupiti najznačajnije predstavnike vladinog i nevladinog sektora, istraživačko-obrazovnih institucija i privrede. U fokusu tema konferencije ENERGA 2019 su:   Analiza tržišta obnovljive energije Investicije i integracije obnovljivih izvora energi...
Slika
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Evropska poduzetnička mreža u Bosni i Hercegovini (EEN) uz podršku Privredne komore FBiH, Fondacije za razvoj odnosa BiH i Turske – BIGMEV, Tuzlanskog sajma, te brojnih međunarodnih organizacija i agencija za podršku biznisu iz Evropske unije i region...
Slika
Registracija učesnika zainteresovanih za učešće na 9. međunarodnoj konferenciji ENERGA 2019, koja će se uporedo sa sajamskim aktivnostima realizovati od 11.-13. juna u sarajevskom Centru Skenderija, zvanično je otvorena danas.   Konferencija će, kao i prethodnih godina okupiti najznačajnije predstavn...
Slika
"Problematika energetike je jedna od glavnih tema javnih rasprava, a pored efikasnosti, diversifikacija energetskih izvora, ne samo prema pojedinim vrstama izvora energije, već i prema njihovom geografskom području, postaje ključno pitanje svugdje u Europi. Pitanjima energetike posvećuje se velika poz...
0 0