Bosanski | English
Arhiva vijesti

Nastavljena saradnja sajmova ENERGA BiH i MINEX Izmir

 

30.10.2019 08:19
Slika
 

Na poziv i u organizaciji IZFAŞ-a, organizatora preko 35 sajmova u Izmiru godišnje, potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić, u pratnji predstavnika firme Tuzlanski sajam kao organizatora sajma ENERGA u Bosni i Hercegovini, je učestvovao na Međunarodnom sajmu rudarstva, prirodnih resursa i tehnologije MINEX 2019.

Ovaj sajam održan je od 23. do 26.10. u Izmiru u jednom od najvećih sajamskih kompleksa u Europi ukupne površine od 330.000 m2, projektovanom isključivo za sajamske i kongresne namjene.

Sajam je okupio eksperte i proizvođače opreme za istraživanje i eksploataciju iz oblasti rudarstva, prirodnih resursa i pratećih tehnologija iz cijelog svijeta. U bosanskohercegovačkoj privrednoj delegaciji su bili i predstavnici firmi TTU Energetik iz Tuzle i Rudnik Boksita iz Jajca.

Predstavnik sajma ENERGA i potpredsjednik Privredne komore FBiH, koji je ujedno i predsjednik Organizacionog odbora sajma ENERGA, su uspjeli iskoristiti ogroman portfolij Sajma MINEX za posebnu promociju najznačajnijeg bosanskohercegovačkog energetskog događaja. insistiranje organizatora sajma MINEX 2019, potpredsjednik Privredne komore FBiH je dao intervju medijima koji prate rad sajma te na taj način još jednom ukazao na značaj sektorskog povezivanja i promovisanja putem sajmova MINEX Izmir i ENERGA Sarajevo.

Na zatvorenom sastanku sa Upravom Izmirskog sajma (IZFAŞ), prezentirane su operativne spremnosti sajma MINEX Izmir i sajma ENERGA BiH u uzajamnoj promociji i pružanju usluge ustupanja slobodnog izložbenog prostora na bazi reciprociteta, te rezultati dosadašnjih promotivnih aktivnosti kroz postojeći Ugovor koji je potpisan na prošlogodišnjem sajmu ENERGA u Sarajevu 2018. godine. Završetkom sajma MINEX 2019 završen je vremenski okvir prvog ugovora, te su dogovoreni detalji novog ugovora koji će imati kontinuiran karakter.

Predloženo je potpisivanje novog ugovora tokom najavljene posjete Privrednoj komori FBiH od strane delegacije sajma MINEX polovinom novembra mjeseca. Nakon detaljnog i iscrpnog razgovora oko interesnih oblasti i ciljanih skupina na prezentiranim sajamskim i kongresnim događajima, dogovoreni su dalji pravci saradnje oko zastupanja i promovisanja u obje zemlje.

Cijelo vrijeme boravka bosanskohercegovačka delegacija je imala operativnu i logističku podršku organizatora sajma, kao i medijsku pažnju turskih medija koji su pratili sve aktivnosti tokom sajma.

0 0