program konferencije 2018-03-22T13:03:45+00:00

bsBosnian enEnglish

Sarajevo će tokom trodnevnog Međunarodnog sajma i konferencije “ENERGA 2018”, u periodu od 19-21. juna biti regionalni energetski centar, na kojem će se okupiti više od 300 izlagača iz 15 zemalja kako regije tako i svijeta, a koji će predstaviti proizvode, projekte, ideje i usluge svojih kompanija. ENERGA se i ove godine održava pod sloganom MISLITI NA BUDUĆNOST / THINKING THE FUTURE.

Članovi Programskog odbora „ENERGA 2018” u proteklom su periodu izradili preliminarni program konferencije, koja svake godine okupi preko 200 eminentnih učesnika, u okviru koje će se tretirati brojna pitanja i odgovori iz oblasti energetskog sektora, s posebnim osvrtom na strateške energetske projekte i investicione potencijale BiH.

U narednom periodu se očekuju i dodatne potvrde učešća od strane organizacija iz javnog i privatnog sektora kako sa područja FBiH, tako i iz RS i Brčko Distrikta BiH, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Konferencija je raspoređena na tri dana, sa po dvije tematske sesije, kako slijedi:


Prvi dan - Utorak 19. juni/lipanj 2018

12:30 - 13:15

Sesija I: Energetske i klimatske politike u BiH - Dekarbonizacija energetskog sektora u BiH

 • Uvodno obraćanje predstavnika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) BiH
 • GIZ ORF
 • Energetska zajednica
 • UNDP, Sanjin Avdić

 

13:00 - 16:00

SERDA - Poslovni susreti firmi ENERGA b2b 2018 – posebna sala

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Evropska poduzetnička mreža u Bosni i Hercegovini (EEN) uz podršku Privredne komore FBiH, Fondacije za razvoj odnosa BiH i Turske – BIGMEV, te brojnih međunarodnih organizacija i agencija za podršku biznisu iz Evropske unije i regiona organizuje poslovne susrete firmi / b2b za mala i srednja preduzeća.

Tematske oblasti poslovnih susreta:

 • Energija
 • Elektrika i elektronika
 • Rudarstvo
 • Zaštita okoliša
 • Metali i proizvodi od metala
 • Mašine i uređaji
 • Građevinarstvo i građevinski materijali
 • Inžinjering, dizajn i konsalting

Besplatno se registrujte za učešće na poslovnim susretima i rezervišite svoje sastanke  na stranici: http://www.energa2018.talkb2b.net

 

13:15 - 14:00

Panel diskusija

 • Energetska Zajednica
 • MVTEO BiH
 • GIZ ORF
 • Federalno ministarstvo okoliša i turizma
 • Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
 • UNDP, Sanjin Avdić

 

14:15 - 15:00

Sesija II: Uspostavljanje organizovanog tržišta električne energije u BiH - Inicijativa WB6 i očekivanja od samita u Londonu

Uvodno obraćanje:

 • MVTEO BiH – Dr. Admir Softić
 • USAID EIA – Ognjen Marković
 • DERK BiH
 • NOS BiH

 

15:00 - 15:45

Panel diskusija

 • Energetska Zajednica
 • USAID EIA
 • NOS BiH
 • DERK BiH
 • MVTEO BiH

 

15:45 - 16:35

Sesija III: Modularni sistemi daljinskog grijanja / hlađenja na bazi obnovljive energije

 • Prednosti malih modularnih sistema daljinskog grijanja na bazi obnovljivih izvora energije
 • CoolHeating projekat o SDG/H na bazi OIE, Horizon 2020 – Evropska Komisija
 • Koncept sistema grijanja na bazi obnovljivih izvora energije u Općini Visoko

 

16:35 - 17:25

Panel diskusija

Drugi dan - Srijeda 20. juni/lipanj 2018

10:00 - 11:00

Sesija I: Obnovljivi izvori energije (OIE) – Postignuća i predstojeće obaveze

 • Uvodno obraćanje MVTEO BiH
 • Ekspert za OIE
 • Reforma šema poticaja za obnovljive izvore energije u BiH, GIZ ProRE – Hamid Mehinović
 • Sistem podsticaja i isplativost ulaganja u biogasna postrojenja, USAID EIA  – Fahrudin Kulić
 • Kreiranje pretpostavki za održivo korištenje šumske drvne biomase u BiH, kroz projekat “Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase” – WB GEFF, voditelj projekta – Amila Selmanagić Bajrović, UNDP CO BiH

 

11:00 - 12:00

Panel diskusija

 • Energetska zajednica
 • MVTEO BiH
 • Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEIEK) FBiH
 • Operator sistema podsticaja Republike Srpske
 • GIZ ProRE
 • Predstavnici privatnog sektora

 

12:00 - 13:15

Komercijalne prezentacije

13:15 - 14:15

Sesija II: Energijska efikasnost u BiH - Naučene lekcije i nadolazeće obaveze BiH

 • Uvodno obraćanje MVTEO BiH
 • Ekspert za energijsku efikasnost (EE)
 • Transformacija sektora zgradarstva primjenom energijske efikasnosti, GIZ ProRE
 • Obligacione šeme za energijsku efikasnost – provedene i planirane aktivnosti, USAID EIA – Mak Kamenica
 • Put BiH prema zgradama skoro nulte potrošnje energije, ekspert EE sektora Energija i okoliš – Elvis Hadžikadić, UNDP CO BiH
 • WB GEFF

 

14:15 - 15:00

Panel diskusija

 • Energetska zajednica
 • MVTEO BiH
 • Fond za zaštitu okoliša FBiH
 • Fond za zaštitu okoliša RS
 • GIZ PRoEE
 • Predstavnici privatnog sektora

 

Treći dan - Četvrtak 21. jun/lipanj 2018

10:00 - 11:30

Sesija I: Pirofilit kao materijal ekološke budućnosti

 • Savremeni vatrostalni materijali sa pirofilitom, namijenjeni energetskim postrojenjima (ekološki prihvatljivi i funkcionalno unapređujući) – prof. dr. Ljubiša Andrić
 • Nanomaterijali u energetici – prof. dr. Suzana Gotovac
 • Energetika i ekologija – prof. dr. Nedžad Alić
 • Sanacija deponija otpada u BiH – mr. sc. Suad Čosić
 • Pirofilit kao materijal ekološke budućnosti – AD Harbi

 

12:00 - 13:00

Sesija II: Privredna/Gospodarska komora FBiH

 • Privredna/Gospodarska komora FBiH
 • Primjena energijske efikasnosti u industriji
 • Vodič za investitore u elektroenergetski sektor i preporuke za emliminisanje prepreka za investicije, USAID EIA – Feđa Bajraktarević
 • Đaci i studenti – Inovacije u energetici

 

13:00 - 13:45

Panel diskusija