Poziv za učešće u Konferenciji ENERGA 2018

2018-03-16T13:34:31+00:00 09. Mart. 2018|

bsBosnian enEnglish

Naučno-stručne radove izlagači će moći predstaviti i publikovati u okviru ENERGA 2018, a izlagači su članovi međunarodnih finansijskih institucija, naučno istraživačkih ustanova, javnih preduzeća, proizvođača opreme, konsultantskih usluga, nevladinog sektora, itd.

Sarajevo će tokom trodnevnog Međunarodnog sajma i konferencije “ENERGA 2018”, u periodu od 19-21. juna biti regionalni energetski centar, na kojem će se okupiti više od 300 izlagača i učesnika konferencije iz 15 zemalja kako regije tako i svijeta, a koji će predstaviti proizvode, projekte, ideje i usluge svojih kompanija. ENERGA se i ove godine održava pod sloganom MISLITI NA BUDUĆNOST / THINKING THE FUTURE.

U proteklom periodu izrađen je preliminarni program konferencije, koja svake godine okupi preko 200 eminentnih stručnjaka i učesnika iz cijele regije, te u okviru koje se tretiraju i diskutuju brojna pitanja i odgovori iz oblasti energetskog sektora, s posebnim osvrtom na strateške energetske projekte i investicione potencijale BiH.

Konferencija je raspoređena na tri dana, sa po dvije tematske sesije, kako slijedi:

Prvi dan:

 • Sesija I: Energetske i klimatske politike u BiH – dekarbonizacija energetskog sektora u BiH
 • Sesija II: Tržište električne energije – WB6 inicijativa
 • B2B platforma umrežavanja malih i srednjih preduzeća (SERDA) – posebna sala

Drugi dan:

 • Sesija I: Obnovljivi izvori energije (OIE) – mogućnosti i prepreke investiranja u sektor OIE u BiH
 • Sesija II: Energijska efikasnost u BiH, naučene lekcije, prilike i mogućnosti

Treći dan konferencije se organizuje pod okriljem Privredne / Gospodarske komore FBiH (PGKFBiH), te će se u okviru sesija predstaviti sljedeće teme:

 • Sesija I: Pirofilit kao materijal ekološke budućnosti

U okviru posljednje sesije konferencije govorit će se o primjeni energijske efikasnosti u industriji, mogućnostima investiranja u elektroenergetski sektor, kao i o inovacijama u energetici.

Priprema i organizacija ovog događaja započela je krajem prošle godine, što je dovelo do rezultata da ENERGA već sada bilježi prijave izlagača sa područja Češke Republike, Njemačke, Slovenije i BiH, što je rezultat dosadašnje izuzetne saradnje kako sa domaćim tako i inostranim kompanijama.

ENERGA 2018 se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kantona Sarajevo. Partneri projekta su Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine.

 

ENERGA Vam nudi


Upoznati, čuti eminentne izlagače i saznati više o trenutnim izazovima, budućim trendovima, zakonodavnom okruženju…

– Tražiti odgovore na pitanja koja  imate…

– Ostvariti lične kontakte, nove prilike za saradnju…

 

Mogućnost prezentovanja projekata, ideja, inovacije, aktivnosti
ENERGA je u mogućnosti obezbijediti vrijeme za izlaganje prezentacije i diskusije na određene teme u okviru konferencije kroz prezentaciju, panel ili neki drugi vid izlaganja i to:

 • Učešće sa prezentacijom (15-30 min.)
 • Organizacija panel diskusije (1-2 h)
 • Komercijalna prezentacija (15-30 min.)
 • Promocija kroz štand na sajmu (3 dana)
 • Sponzorstvo
 • Kombinacija gore navedenog

Publikovanje naučno-stručnih radova
Naučno-stručne radove izlagači će moći predstaviti i publikovati u okviru ENERGA 2018, a izlagači su članovi međunarodnih finansijskih institucija, naučno-istraživačkih ustanova, javnih preduzeća, proizvođača opreme, konsultantskih usluga, nevladinog sektora, itd.

 

REGISTRACIJA I UČEŠĆE

Za registraciju učešća kroz neki od navedenih oblika molimo Vas obratite se na dole navedene kontakte.

Tuzlanski sajam d.o.o. Tuzla

+387 35 360 998

energa@energa.ba

www.energa.ba