izlagački program 2018-11-23T21:05:30+00:00

bsBosnian enEnglish

električna energija

projektovanje, izgradnja energetskih objekata
oprema i uređaji za proizvodnju i prenos električne energije, elektroinstalacioni materijal, zaštitni i mjerni uređaji

 

ugalj – gas – nafta

 oprema za eksploataciju, preradu i transport uglja
oprema za geološka istraživanja, oprema i sistemi zaštite i sigurnosti u rudnicima

proizvodi derivata nafte – transport, skladištenje i promet nafte i derivata nafte

proizvodnja, transport, skladištenje i distribucija prirodnog gasa

 

solarna energijavjetroenergijabiomasa

fotonaponski sistemi, solarno-termalna tehnologija / projektovanje, oprema, montaža

vjetroagregati, električna, elektronska, mehanička i hidraulička oprema i komponente / konsalting, projektovanje, montaža

drvna biomasa, briketi, pelet, biodizel, bioplin, biohidrogen
briketirke, peletirke, bioreaktori, kotlovi, turbine, oprema za gasifikaciju i spaljivanje

 

energetska efikasnost

niskoenergetske kuće / projekti, materijali / energetska efikasnost u industriji
led rasvjeta, sistemi upravljanja rasvjetom