e-Energa 2018-11-23T21:08:25+00:00

bsBosnian enEnglish

ČASOPIS e-ENERGA

Krajem 2017. godine započet je rad na novom izdanju elektronskog časopisa pod nazivom e-ENERGA, u kojem će pored niza informacija vezanih za sajamske i konferencijske aktivnosti ENERGA 2018, biti objavljeni i stručni radovi na teme koje su usko vezane za oblasti energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije:

  • električna energija
  • ugalj
  • gas i nafta
  • solarna energija
  • vjetroenergija
  • biomasa
  • energijska efikasnost
  • zaštita okoliša

U slučaju dodatnih pitanja molimo kontaktirajte:

Tuzlanski sajam d.o.o. – projekat ENERGA
Titova 36, 75000 Tuzla, BiH
+387 35 360 998
energa@energa.ba

 

 

PRETHODNA IZDANJA